©2020 BONO Norwegian Visual Artists Copyright Society: bono@bono.no tlf: +47 23 10 03 50 

Høyt opp i rommet: Rakett og dame er 165 cm lang, den ene er 16 mm tykk.