Hvor er det blitt av Gulliksen?

De to hovedkarakterene, en pratsom elefant og en dobbeltarbeidende sjiraff, bor i samme hus, men i to virkeligheter. Elefanten har sin oppmerksomhet rettet mot noe utenfor vinduet, mens Gulliksen har fokus på sine mange gjøremål. Men på ett oppslag ser begge i samme retning. De ser det samme: at noe er forandret. Deretter følger omveltningen der elefanten må bytte ut kikkert med brekkjern og dra ut i verden for å finne Gulliksen. 

 

Scenebilder og karakterer er tegnet digitalt. Teksten i fortellingen er elefantens engasjerte monolog. Gulliksen er taus tilstede. Denne kommunikasjonen er en liten parallell til hvordan en bildebok leses; lyden av leserens stemme sammen med bildenes stille signaler.

                 Han er INNI boka!

©2020 BONO Norwegian Visual Artists Copyright Society: bono@bono.no tlf: +47 23 10 03 50