top of page

Illustrasjon

Bli lys! Stig Hjerkinn Haug og Åsne Hjukse

 

 

Stig Hjerkinn Haug møter i denne boken 21 kreative nordmenn fra Erling Kagge til Kristopher Skau. Felles for alle er at de er oppdagere. Haug definerer en modell på kreativitet der det å ville, leke, dele, lete, tørre og oppdage er seks sentrale innfallsvinkler.

Bukke nikke neie sanger av Margrethe Munthe
 
I år 2010 var det 150 år siden Margrethe Munthe ble født og i den anledning utga Cappelen Damm et utvalg av sangene hennes i en ny, flott utgave. Boken inneholder alle sangene fra Kom skal vi synge og seks andre i tillegg. Bl. a Hurra for deg, På låven sitter nissen og Kjære, kom og dans med meg. (2010)
Rett mot rett  Gro Nystuen

 

 
Rasistiske ytringer og organisasjoner sett i lys av FNs rasediskrimineringskonvensjon.
(1992)
bottom of page